facebook
twitter
logotype
deco

You are here:

img1
img2
img3
3
Nov
    Cukierek albo psikus.

hallowen2017002

We wtorek 31 października z okazji Halloween odbyło się w naszej szkole wiele konkursów. Największe emocje budziły , jak co roku lampiony z dyni. Pierwsze miejsce zajęli w tym konkursie bracia Karczewscy z zerówki, miejsce drugie Vanessa Wójtowicz, a trzecie ex aequo Amelka Iwańska i Michał Kozłowski. W tym dniu uczniowie szkoły podstawowej przebierali się i malowali twarze. Na korytarzu pełno było duchów i wampirów. Najstraszniejsze przebranie wymyśliła Zuzia Adamczak, która wystąpiła jako „Gnijąca Panna Młoda”. W konkursie na potworny rysunek pierwsze miejsce zajął Kacper Sulecki, drugie miejsce jego siostra Amelka i Amelka Iwański.

 
26
Oct
    EMS Chance

onepager 13CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych, które mają na celu pomóc im w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 1-14 listopada poprzez formularz na naszej stronie internetowej www.cemschance.pl. Do udziału w trzynastej edycji projektu pragniemy zaprosić 40 uczestników.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

 

Jako organizator projektu zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie załączonych informacji o CEMS Chance w szkole – na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych, w gablotach kół naukowych. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji wszystkim klasom, Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby uczniów.


 
17
Oct
    ŚLUBOWANIE KLASY I

slubowanie2017044W piątek dn. 06.10.2017r . o godz. 10.00 w SP  w Dargini odbyła się uroczystość Ślubowania i pasowania na ucznia kl. I SP. Uczniowie kl. I SP zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez wychowawcę Waldemara Wójtowicza.  W biretach na głowach śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Klasy II – III SP z wychowawcami przywitali uczniów kl. I SP programem artystycznym. Po występach Pan dyrektor szkoły p. Andrzej Niemczewski „czarodziejskim” ołówkiem pasował pierwszoklasistów  na uczniów SP w Dargini, a wychowawca wręczył uczniom Akty Pasowania. Na uroczystości obecni byli rodzice, nauczyciele klas 0 – 3 SP, uczniowie i zaproszeni goście. Uczniowie klasy I SP otrzymali drobne upominki od Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i uczniów kl. 0, II, III. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do klasy I SP na poczęstunek. Panowała miła, rodzinna atmosfera.

GALERIA

Organizator: Waldemar Wójtowicz

 
7
Oct
    Umiem pływać

basen2017010Szkoła Podstawowa w Dargini bierze udział w Programie Ministerstwa Sportu i Turystki, który dotyczy powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Z tego programu korzystają uczniowie klas 1-3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania na basenie w Szczecinku. Odbędzie się 10 wyjazdów  zorganizowanych w w piątki. Pierwsza lekcja już się odbyła- 29 września 2017r. Dzieci były bardzo zadowolone i skupione na wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Program jest  szansą na zdobycie jakże trudnej umiejętności jaką jest pływanie. Zofia Jóźwiak

GALERIA

 
27
Sep
    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

na wykonanie zadania pn. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DARGINI” .

 

 

 1. I.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO (wypełnia Zamawiający)

 

Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47, 76 - 020 Bobolice, tel., fax: (094) 318 28 99

 

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia (wypełnia Zamawiający)

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikachdo formularza oferty, tj.
 1. a)Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do formularza oferty.
 2. b)Wzór umowy – załącznik nr 2 do formularza oferty.

 

 1. Dopuszczamy oferty równoważne w pozycjach: --------------.
 1. a)termin wykonania zamówienia: 30.VI.2018 r.
 2. b)warunki płatności: zgodnie z umową - załącznik nr 2.

 

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY(wypełnia Zamawiający)

 

 1. 1.Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.X.2017 r. do godz. 14:00formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47, 76 - 020 Bobolice, faksem na numer (094) 318 28 99, w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasiepodania przyczyny.
 3. 3.Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 4. 4.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanychopisie przedmiotu zamówienia w pkt 13, Zamawiający wymaga załączenia do formularza oferty poniższych dokumentów:

 

 1. a)Aktualną koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze. zm.).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych w szczególności koncesją, zezwoleniem lub licencją.

 

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

 1. 5.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 14,  Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. a)dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia normę PN – C – 96024:2001wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r., (Dz. U. Nr 4, poz. 30).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAŁĄCZNIKI

 
26
Sep
    Sprzątanie Świata 2017

 

 sprzat sw_2017GL   „Nie ma śmieci – są surowce”

pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017.

W dzisiejszym świecie niemal wszystko co wyrzucamy do śmieci, czego się pozbywamy, może przydać się do produkcji nowych rzeczy. Pusta szklana butelka może stać się zupełnie nową szklaną butelką, albo szklaną ozdobą. Plastikowe opakowanie może stać się plastikowym listkiem sztucznych kwiatów. Zbiórka makulatury może uratować tysiące drzew. Elektrośmieci mogą być ponownie wykorzystane. Taką wiedzę przekazujemy naszym uczniom na lekcjach przyrody, biologii. Umiejętność segregacji odpadów to zysk przede wszystkim dla środowiska ale i własne oszczędności.

Na apelu szkolnym uczniowie klasy VI inscenizacją :Nasze rady na odpady” podsumowali teoretyczne działania dzieląc się zdobytą wiedzą. wyróżniono i nagrodzononajlepsze prace plastyczne związane z tematem akcji.

Sprzątanie świata w terenie zamieszkania uczniów odbyło się 15.09.2017r. Pod opieką nauczycieli nastąpiła zbiórka śmieci. W podziękowaniu za zaangażowanie uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami.

Dziękujemy władzom gminy za wsparcie finansowe i rzeczowe pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej akcji.

 

Organizatorzy ;

Waldemar Kwaśniewski

Elżbieta Maksym

 

 

GALERIA

 


Strona 6 z 42