17October ŚLUBOWANIE KLASY I
PDF
Wpisany przez Administrator   wtorek, 17 października 2017 11:44

slubowanie2017044W piątek dn. 06.10.2017r . o godz. 10.00 w SP  w Dargini odbyła się uroczystość Ślubowania i pasowania na ucznia kl. I SP. Uczniowie kl. I SP zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez wychowawcę Waldemara Wójtowicza.  W biretach na głowach śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Klasy II – III SP z wychowawcami przywitali uczniów kl. I SP programem artystycznym. Po występach Pan dyrektor szkoły p. Andrzej Niemczewski „czarodziejskim” ołówkiem pasował pierwszoklasistów  na uczniów SP w Dargini, a wychowawca wręczył uczniom Akty Pasowania. Na uroczystości obecni byli rodzice, nauczyciele klas 0 – 3 SP, uczniowie i zaproszeni goście. Uczniowie klasy I SP otrzymali drobne upominki od Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców i uczniów kl. 0, II, III. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do klasy I SP na poczęstunek. Panowała miła, rodzinna atmosfera.

GALERIA

Organizator: Waldemar Wójtowicz

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 11:56
 
07October Umiem pływać
PDF
Wpisany przez Administrator   sobota, 07 października 2017 05:29

basen2017010Szkoła Podstawowa w Dargini bierze udział w Programie Ministerstwa Sportu i Turystki, który dotyczy powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Z tego programu korzystają uczniowie klas 1-3. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pływania na basenie w Szczecinku. Odbędzie się 10 wyjazdów  zorganizowanych w w piątki. Pierwsza lekcja już się odbyła- 29 września 2017r. Dzieci były bardzo zadowolone i skupione na wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Program jest  szansą na zdobycie jakże trudnej umiejętności jaką jest pływanie. Zofia Jóźwiak

GALERIA

Poprawiony: sobota, 07 października 2017 05:39
 
27September ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PDF
Wpisany przez Administrator   środa, 27 września 2017 11:03

 

 

na wykonanie zadania pn. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DARGINI” .

 

 

 1. I.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO (wypełnia Zamawiający)

 

Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47, 76 - 020 Bobolice, tel., fax: (094) 318 28 99

 

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia (wypełnia Zamawiający)

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikachdo formularza oferty, tj.
 1. a)Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do formularza oferty.
 2. b)Wzór umowy – załącznik nr 2 do formularza oferty.

 

 1. Dopuszczamy oferty równoważne w pozycjach: --------------.
 1. a)termin wykonania zamówienia: 30.VI.2018 r.
 2. b)warunki płatności: zgodnie z umową - załącznik nr 2.

 

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY(wypełnia Zamawiający)

 

 1. 1.Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.X.2017 r. do godz. 14:00formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47, 76 - 020 Bobolice, faksem na numer (094) 318 28 99, w wersji elektronicznej na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasiepodania przyczyny.
 3. 3.Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 4. 4.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanychopisie przedmiotu zamówienia w pkt 13, Zamawiający wymaga załączenia do formularza oferty poniższych dokumentów:

 

 1. a)Aktualną koncesja na obrót paliwami ciekłymi udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze. zm.).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych w szczególności koncesją, zezwoleniem lub licencją.

 

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

 

 1. 5.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 14,  Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. a)dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia normę PN – C – 96024:2001wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r., (Dz. U. Nr 4, poz. 30).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAŁĄCZNIKI

Poprawiony: czwartek, 05 października 2017 06:21
 
26September Sprzątanie Świata 2017
PDF
Wpisany przez Administrator   wtorek, 26 września 2017 10:01

 

 sprzat sw_2017GL   „Nie ma śmieci – są surowce”

pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017.

W dzisiejszym świecie niemal wszystko co wyrzucamy do śmieci, czego się pozbywamy, może przydać się do produkcji nowych rzeczy. Pusta szklana butelka może stać się zupełnie nową szklaną butelką, albo szklaną ozdobą. Plastikowe opakowanie może stać się plastikowym listkiem sztucznych kwiatów. Zbiórka makulatury może uratować tysiące drzew. Elektrośmieci mogą być ponownie wykorzystane. Taką wiedzę przekazujemy naszym uczniom na lekcjach przyrody, biologii. Umiejętność segregacji odpadów to zysk przede wszystkim dla środowiska ale i własne oszczędności.

Na apelu szkolnym uczniowie klasy VI inscenizacją :Nasze rady na odpady” podsumowali teoretyczne działania dzieląc się zdobytą wiedzą. wyróżniono i nagrodzononajlepsze prace plastyczne związane z tematem akcji.

Sprzątanie świata w terenie zamieszkania uczniów odbyło się 15.09.2017r. Pod opieką nauczycieli nastąpiła zbiórka śmieci. W podziękowaniu za zaangażowanie uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami.

Dziękujemy władzom gminy za wsparcie finansowe i rzeczowe pozwalające na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej akcji.

 

Organizatorzy ;

Waldemar Kwaśniewski

Elżbieta Maksym

 

 

GALERIA

Poprawiony: środa, 27 września 2017 18:35
 
22September Bezpieczne życie
PDF
Wpisany przez Administrator   piątek, 22 września 2017 09:58

                             ,,Bezpieczne życie”

            14 września uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Dargini  wraz z wychowawcą  p. Wiolettą Małecką zostali zaproszeni  przez  Główną  Komendę Straży Pożarnej w Koszalinie  na podsumowanie ubiegłorocznego  programu ,,Bezpieczne życie”.

Program ten realizowany był  w roku szkolnym 2016/2017 i obejmował wszystkie klasy pierwsze  z naszej gminy oraz  wybranych szkół  w Koszalinie.

W czasie uroczystego finału uczniowie wzięli udział  w konkurencjach sportowych przygotowanych przez strażaków.

Wszyscy świetnie się bawili , a na koniec każda drużyna otrzymała wspaniałe upominki.

                                                             Opiekun –Wioletta Małecka

GALERIA

Poprawiony: wtorek, 26 września 2017 08:21
 
19September Integracja Ty i Ja w szkole w Dargini
PDF
Wpisany przez Administrator   wtorek, 19 września 2017 11:58

Zdjęcie0375pedagogWrzesień to czas powrotu do szkoły, ale także czas prezentowania artystów

z niepełnosprawnościami, ich dokonania, sukcesy i talenty podczas Europejskiego Festiwalu Filmowego „INTEGRACJA TY I JA”, który odbywa się w Koszalinie.

Dzięki naszej Pani Ani Sagan- bibliotekarki uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się

z filmem „ Nasze marzenia”. Film dał uczniom możliwość spojrzenia na sytuację rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Elżbieta Maksym

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 12:01
 
poprzednia12345678910następna