Wpisany przez Administrator    wtorek, 07 października 2014 09:53
PDF
Dni wolne

 

              Dargiń dn. 14.IX.2017 r.

            ...........................................................................                                                                                                      

miejscowość, data                                                                                                                                 

 

 

 

Zarządzenie nr 14/2017

Szkoły Podstawowej w Dargini

z dnia 14.IX.2017r.

 

                              Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku, (Dz. Ustaw poz.1603 z dnia 29.VIII.2017r.), dyrektor Szkoły Podstawowej w Dargini, po zasięgnięciu opinii:

  1. 1.Rady Pedagogicznej, w dniu 31.VIII.2017 r.
  2. 2.Rady Rodziców, w dniu 14.IX.2017r.
  3. 3.Samorządu Uczniowskiego, w dniu 14.IX.2017r.

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły   ustala  w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Szkoła Podstawowa w Dargini

l.p.

termin

podstawa rozporządzenia

uwagi

1

18.IV.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.1lit.b

dotyczy tylko uczniów Gimnazjum

2

19.IV.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.1lit.b

dotyczy tylko uczniów Gimnazjum

3

20.IV.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.1lit.b

dotyczy tylko uczniów Gimnazjum

4

30.IV.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.3

 

5

02.V.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.3

 

6

04.V. 2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.3

 

7

01.VI.2018 r.

§ 5 ust.2 pkt.3

 

W w/w dniach wolnych szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla zainteresowanych uczniów.

 

                                                                                             mgr inż. Andrzej Niemczewski

                                                                                          ..........................................................

dyrektor SP Dargiń