Wpisany przez Administrator    sobota, 11 sierpnia 2012 08:09
PDF
Nasz Patron

 

milosz

 

Biografia

ur. 30 czerwca 1911r. w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.

Bibliografia (twórczość)
 •   Poemat w czasie zastygłym
 •   Trzy zimy
 •   Świat, poema naiwne
 •   Ocalenie
 •   Zniewolony umysł
 •   Światło dzienne
 •   Dolina Issy
 •   Zdobycie władzy
 •   Traktat poetycki
 •   Kontynenty
 •   Rodzinna Europa
 •   Król Popiel i inne wiersze
 •   Gucio zaczarowany
 •   History of Polish Literature
 •   Miasto bez imienia
 •   Widzenia nad Zatoką San Francisco
 •   Prywatne obowiązki
 •   Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
 •   Emperor of the Earth
 •   Ziemia Ulro
 •   Ogród nauk
 •   Traktat moralny
 •   Hymn o Perle
 •   Świadectwo poezji
 •   Nieobojętna ziemia
 •   Zaczynając od moich ulic
 •   Kroniki
 •   Rok myśliwego
 •   Dalsze okolice
 •   Szukanie ojczyzny
 •   Na brzegu rzeki
 •   Jakiegoż to gościa mieliśmy
 •   Legendy nowoczesności
 •   Abecadło Miłosza
 •   Piesek przydrożny
 •   Inne abecadło
 •   To
 •   Druga przestrzeń
 •   Orfeusz i Eurydyka
 •   Wielkie pokuszenie
 •   Spiżarnia literacka
 •   Wiersze ostatnie

... szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL - w USA, i we Francji do roku 1951,kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny. w  roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989 publikował głównie w  emigracyjnym wydawnictwie paryskiej "Kultury" i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie.
  Zmarł 14 sierpnia 2004. W opinii międzynarodowej krytyki jak i współczesnych mu poetów (dość wspomnieć Josifa Brodskiego), twórczość poetycka Miłosza to jedno z najbardziej znaczących zjawisk naszej literackiej współczesności. Obok gęsto zmetaforyzowanych wierszy wizyjno-symbolicznych, w których to, co idylliczne sąsiaduje z tym, co apokaliptyczne, mamy tu zapisane niemal nagą prozą filozoficzne czy religijne epifanie.
  Obok wierszy-piosenek, traktaty teologiczne - jak napisany w okupowanej przez Niemców Warszawie w konwencji "dzięcięcych rymów" cykl Świat. Poema naiwne czy cykl Sześć wykładów wierszem, z tomu Kroniki. Miłosz przekracza formy gatunkowe, obcuje jako poeta i jako tłumacz z całą tradycją poezji - od współczesnych sobie poetów amerykańskich po Biblię (której fragmenty przekłada na nowo na polski). Jako powieściopisarz zdobył rozgłos powieścią Zdobycie władzy (1953), o instalowaniu władzy komunistycznej w  Polsce, ale i on sam i jego czytelnicy cenią sobie
szczególnie quasi-autobiograficzną Dolinę Issy - obfitującą w  filozoficzne podteksty opowieść o dorastaniu i utraconej niewinności. Osobiste wątki powracają silnie w twórczości eseistycznej, zarówno w Zniewolonym umyśle, książce należącej do klasyki literatury traktującej o fenomenie totalitaryzmu, jak i w Rodzinnej Europie, ciągle jednej z najlepszych książek o przygodach "środkowoeuropejskiej" mentalności, czy w stanowiącej rodzaj intelektualnej
i literackiej autobiografii Ziemi Ulro. Te i następne książki, jak choćby Świadectwo poezji, czy Życie na wyspach wprowadzają w samo sedno spraw, które dotyczą dziś życia i literatury.