plakat projekt

Wpisany przez Administrator    środa, 19 grudnia 2018 13:55
PDF
"Problem Hani”-Nagroda główna w kategorii B

„ Problem Hani”-Nagroda główna w kategorii B (klasy VIII i III gimnazjalne)

 

     14 grudnia 2018 r.  w SP  Bobolicach uczniowie Szkoły Podstawowej w Dargini w składzie:  Maciej Pawłowski, Adrian Łukomski, Daniel Sagan, Małgorzata Puppel, Dominika Zawadzińska, Beata Kozłowska i Małgorzata Butkiewicz odebralinagrodę główną za spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie w ramach projektu pt. „Kierunek bezpiecznarodzina”współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.

      Z życzeniami wielu sukcesów, młodym aktorom – Elżbieta Maksym -opiekun