plakat projekt

1

Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 08 kwietnia 2019 18:18
PDF
Informacja do uczniów i rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dargini informuje, iż na podstawie $ 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

w dniu 09 kwietnia 2019 roku zawiesza się zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w placówce.

Zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z konktynuacją w szkole akcji strajkowej rozpoczętej 08.04.2019 r. dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z zamieszczoną niżej informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. Dodam jeszcze, że 10,11,12 kwietnia 2019 roku egzamin gimnazjamy odbędzie się zgodnie z planem. Uczniowie klas “0” – VIII w tych dniach pozostają w domu zgodnie z zarządzeniem dyrektora.

W dniach 15,16,17 kwietnia 2019 egzamin ósmoklasisty powinien odbyć sie zgodnie z planem, niemniej jednak proszę śledzić na bieżąco stronę internetową szkoły. W razie jakichkolwiek pytań prszę dzwonić do szkoły – odpowiemy Państwu na wszystkie pytania. Tel. 943182899

                                                                                            Dyrektor Szkoły Anita Jasińska