plakat projekt

1

Wpisany przez Administrator    piątek, 25 października 2019 11:05
PDF
Otwarcie placu zabaw w szkole Podstawowej w Dargini

plac zabawOtwarcie placu zabaw w szkole Podstawowej w Dargini W dniu 24 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Dargini odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw. Plac zabaw powstał dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu sponsorów. Urządzenia zostały zakupione i zamontowane w czerwcu przez rodziców. W pomoc przy montażu mocno zaangażowali się z własnej inicjatywy nasi pracownicy oraz uczniowie - już absolwenci oraz kilku uczniów obecnej klasy VIII. Niewiele trzeba, aby sprawić dzieciom radość. Nasze dzieci długo czekały na miejsce, które uatrakcyjni im pobyt w szkole, w czasie przerw, zajęć świetlicowych i po zakończeniu lekcji. Uczniowie szkoły występem artystycznym i skromnym upominkiem – zakładką do książki w postaci sowy, wykonanym własnoręcznie podziękowali zaproszonym gościom i sponsorom za okazane serce. Sowa to mądrość - Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty… Zamontowane urządzenia na placu kosztowały 10 000 zł. Z montażem i wsparciem od sponsorów można śmiało oszacować wartość tego placu na około 20 000 zł. Plac zabaw w miarę pozyskiwanych środków będzie systematycznie doposażany w inne elementy. Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonała Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Iwańska. Dziękujemy Pani Burmistrz Mieczysławie Brzozie za wspieranie nas w tej inicjatywie, sponsorom oraz wszystkim rodzicom. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dargini Anita Jasińska