Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 16 grudnia 2019 11:57 Drukuj
Zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych

13 grudnia 2019 r. w ramach Programu Wychowawczo -Profilaktycznego naszej szkoły odbyły się zajęcia warsztatowe pt. : „Zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych : alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz sposoby radzenia

sobie z cyberprzemocą „. W projekcie, który sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach wzięła młodzież z kl VI i VII. . Prelegentem był specjalista – pan Robert Faryniarz.

 

E.Maksym i Ł. Fir