Wpisany przez Administrator    środa, 22 kwietnia 2020 18:36 Drukuj
Komunikat PPP w Koszalinie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie jest placówką
oświatową, oferującą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną
i logopedyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom z przedszkoli,
szkół i placówek z rejonu gmin Powiatu Koszalińskiego.
.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne uruchomiły dyżury telefoniczne w celu
udzielania specjalistycznej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom,
młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. 
Pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi i inni specjaliści

 

 

Informujemy, że w Poradni pełnione są dyżury pracowników, w sprawach
ważnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

798 461 868.

W powyższej sytuacji istnieje możliwość udzielenia teleporady.

Sekretariat Poradni czynny jest od godziny 9.00 do godziny 14.00.

 www.poradnia.powiat.koszalin.pl